1. در ایام ماه مبارک رمضان وعده های غذایی شما چگونه است
  افطاری - سحری  
   281 (49.38%)
  افطاری -شام- سحری  
   161 (28.30%)
  افطاری- شام  
   61 (10.72%)
  افطاربه افطار  
   41 (7.21%)