1. از چه سنی چاقی کودکان را جدی بگیریم
  در تمام سنین  
   161 (43.16%)
  دو تا پنج سالگی  
   79 (21.18%)
  سنین پیش دبستان و دبستانی  
   69 (18.50%)
  بدو تولد تا یک سالگی  
   38 (10.19%)