1. خامه در کدامیک از گروه های غذایی قرار دارد
  شیرولبنیات  
   871 (59.94%)
  شیرینی ها و چربی ها  
   469 (32.28%)
  میوه ها  
   20 (1.38%)
  نان و غلات  
   14 (0.96%)
  گوشت و حبوبات  
   8 (0.55%)
  سبزی ها  
   5 (0.34%)