آرزو سقازاده
آرزو سقازاده
سمت: سایر
تخصص: تغذیه

 
ندا عزالدین
ندا عزالدین
سمت: سایر

 
فواد عسجدی
فواد عسجدی
سمت: سایر
تخصص: کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

 
ناهید زندی
ناهید زندی
تخصص: مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

 
فاطمه اسفندیاری
فاطمه اسفندیاری
تخصص: کارشناس صنایع غذایی

 
الهام اسداللهی
الهام اسداللهی
تخصص: کارشناس صنایع غذایی

 
فریبا خاک زاد
فریبا خاک زاد
تخصص:  کارشناس صنایع غذایی

 
 سامان ایزد خواه
سامان ایزد خواه
تخصص: کارشناس ارشد صنایع غذایی

 
مژده پورمسلمی
مژده پورمسلمی
تخصص: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

 
کوثر خانبابایی
کوثر خانبابایی
تخصص: کارشناس تغذیه

 
سحر سلک
سحر سلک
تخصص: کارشناس تغذیه

 
ندا سلک
ندا سلک
تخصص: کارشناس تغذیه

 
معصومه سمنانی
معصومه سمنانی
تخصص: کارشناس صنایع غذایی

 
الناز سیفی
الناز سیفی
تخصص: کارشناس تغذیه

 
سیما کربلایی صالح
سیما کربلایی صالح
تخصص: کارشناس تغذیه

 
فاطمه ضیاءعزیزی
فاطمه ضیاءعزیزی
تخصص: کارشناس صنایع غذایی

 
فرزانه طالعی فرد
فرزانه طالعی فرد
تخصص:  کارشناس تغذیه

 
مریم یزدان پناهی
مریم یزدان پناهی
تخصص: کارشناس ارشد تغذیه