سلامت غذایی

بیمارم خانمی 45 ساله بودوبه علت نرمی استخوان و درد های استخوانی مراجعه کرده بود و....بعد از نوشتن نسخه وتوضیح در مورد داروهاش شروع کردم به توضیح دادن در مورد تغذیه اش ورسیدم به خوردن شیر
ا زش پرسیدم در روز آیا شیر میخوره یانه واگه میخوره چند لیوان میخوره؟
جوابش خیلی جالب بود.... از من پرسید....اول خودتون بگین آیا شیر میخورین یا نه؟ واگه شیر محلی میخورین ؟ میدونین که شیر محلی را دیگه نمیشه اطمینان کرد و اخیرا به شیر های محلی آب و نشاسته اضافه میکنن ؟واگه شیر پاستوریزه میخورین ....کدوم شیر پالم و آهک نداره؟؟؟به کدوم مارک شیر میشه اطمینان کرد؟؟؟