مطالب جدید
دیروز یه دختر 15ساله اومده بود. مطب ومریض بود.بعد از معاینه و نوشتن نسخه ازش در مورد سطح سوادش پرسی...
بیمارم خانمی 45 ساله بودوبه علت نرمی استخوان و درد های استخوانی مراجعه کرده بود و....بعد از نوشتن ن...
من بیش از 40 سال نوشتم، خط زدم، پاک کردم، دوباره و چندباره نوشتم.ساختم. شکل دادم. مرمت کردم، خراب شد...
در آذربایجان از قدیم آشی به اسم آش ( اوماج)هست که مهمترین ویژگیش فلفل خیلی تندشه....که معمولا زمستا...
آن روزها به طبیعت نزدیکتر بودیم .برنامه زندگیمان بر اساس گردش فصول نوشته می شد و اجرا می شد از اواخر...
عرصه غذا و تغذیه عرصه ای است که اگرچه با نگاه تخصصی وارد آن می شویم اما چنان به زندگی روزانه مردم نز...
گروه های وبلاگ
برچسپ
نظرات جدید
وبلاگهای جدید وبلاگهای محبوب