این حشرات سود مند دوستدار محیط زیست

این حشرات سود مند دوستدار محیط زیست

دکتر ربابه شیخ الاسلام

شفيره زنبور تريكوگر، م زنبور براكون، بالتوري سبز ، كفشدوزك كريپتولموس ، شفيره زنبور پروسپالتلا، زنبور پلاتي تلنموس و...

اسم هایشان نامانوس است و چهره هایشان نا آشنا ولی اگر بجای سم پاشی بر روی محصولات کشاورزی از این موجودات استفاده شود آفات را از بین میبرند . کافیست که در زمان خاصی که کشاورزان میدانند مقداری از این حشرات در باغ رها شوند . نه خطری دارند نه محیط زیست آلوده میشود و نه کشاورزان در معرض سموم قرار میگیرند که سلامتشان تهدید شود و از همه مهم تر محصول سالم راه را به سبد غذایی ما باز میکند و ما نگران باقی مانده سموم نیستیم سمومی که بدن را در معرض خطرات مختلف و مهمتر از همه سرطانها قرار میدهد . سمومی که بدن برای دفع آنها باید کید و کلیه و گلبولهای سفید را تجهیز کند و بهمین دلیل ایمنی ما کاهش پیدا می کند و مستعد بیماریهای مختلف میشویم.

کارشناسان کشاورزی به این روش کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی میگویند روشی که بیش از پیش باید برای جا انداختن آن تلاش کرد

در حقیقت این آفاتی که به محصول کشاورزی ما حمله می کند دشمن طبیعی دارد و این دشمن های طبیعی همین حشرات مهربان و دوست داشتنی هستند. پس چرا این حشرات در مزارع و باغات ما نیستند؟

چه اتفاقی برایشان افتاده است؟

چه دست نامحرمی آنها را نابود کرده است؟

سم این دشمن نامش سم است. با ترکیبات مختلف و اسم های گونا گون . قدیمی ها اگر کشته هایشان چه باغ و چه مزرعه مورد هجوم آفت قرار میگرفتند با استفاده از روش های طبیعی متعدد بستگی به محصول و نوع آفت ، محافظت میکردند ولی از وقتی که سم و سموم وارد بازار شدند روش های بومی که سخت تر ولی طبیعی بودند جای خودشان را به سم پاشی های آسان دادند . سمی که آفت ها را کشت ولی موجب چهار اتفاق شوم هم شد اول اینکه باقی مانده سم روی محصول و میوه ها به خانه های مردم و به سفره غذا راه یافت. سمومی که بعضا با شستشو هم پاک نمی شوند و بیماریها ی زیادی را گسترش می دهد.

دوم تمام همان حشرات مفید و دوست داشتنی همان حشرات بومی موجود زیر برگها و گوشه و کنار درخت ها و باغ ها در اثر سم پاشی ها مردند و 

سوم کشاورزان شاید بدون اطلاع از وجود این حشرات سودمند که آفات را میخوردند دیدند که در سالهای بعدآفات بیشتر شده اند ، مقاوم شده اند باید سم بیشتر و به دفعات بیشتر سم پاشی کنند و یا نوع سم قوی تری بکار ببرند و 

چهارم محیط زیستمان ، خاکمان ، چنان با سموم آلوده شده که ده ها سال طول خواهد کشید که بتوانیم آثار این بیخردی را جبران کنیم روی این خاک ها دیگر غذای طبیعی نخواهیم داشت. و برای یک مزرعه ارگانیک بایدتنها ده ها سال برای سم زدایی خاک کار شود. این بحث دنباله دارد.  


بازگشت