برنامه ریزی تغذیه ای برای مقابله با ایدز

برنامه ریزی تغذیه ای برای مقابله با ایدز


آرزو کاوه یی دانشگاه علوم پزشکی همدان

بیماری همه گیر ایدز تاثیر مخربی بر سلامتی,تغذیه,امنیت غذایی وپیشرفتهای اقتصادی-اجتماعی در کشورهایی دارد که به طور گسترده ای درگیر این بیماری هستند.

استفاده از منابع غذایی و تمرکز بر فوریت این مداخله ها در این کشورها به عنوان بخش بنیادی بسته وسیع مراقبت به شمار می آید.

عملکرد و سرمایه گذاری در بهبود تغذیه باید بر اساس شواهد علمی,منابع محلی و تجربیات بالینی و برنامه ای همراه با پیشگیری ,درمان و مدیریت بیماری و عفونتهای مربوط باشد.

اگرچه اختلاف نظرهایی بین دانشمندان وجود دارد,اما تحقیقات بیشتر و بهتری باید برای بهبود سلامتی,تغذیه و کیفیت مراقبتهای مبتلایان و خانواده های آنها انجام شود.

بیماری واگیردار ایدز در جمعیتهایی بروز می کند که سوء تغذیه نیز در آنها فراگیر است. به عنوان یک اولویت ضروری باید حمایتهای بیشتر سیاسی, مالی و فنی برای بهبود کیفیت مربوط به رژیم غذایی و افزایش آموزش ها و توصیه های مربوط به تغذیه در نظر گرفته شود.به علاوه مداخلات غذایی بر پایه اطلاعات موجود، باید بخشی از برنامه های درمانی و کنترل ایدزدر ملتها باشد.

توصیه های غذایی,مراقبتها ومداخلات حمایتی برای مبتلایان می تواند مطابق با وضعیت تغذیه ای و شیوع بیماری تغییر کند.

عفونتهای مرتبط با  ایدز مثل سل واسهال؛ نه تنها یک عامل تعیین کننده و مهم در شیوع و شدت بیماری هستند  ؛ بلکه عوارض شدید تغذیه ای دارند که به طور کلی باعث کاهش سریع اشتها وکاهش وزن می شود. تشخیص و درمان سریع این وضعیت از جمله مصرف ضد رتروویروسها (ART )  می تواند در بهبود سلامت و تغذیه کمک کند.

تشخیص اثرات متقابل داروها و تغذیه مناسب برای آموزش و اطلاع رسانی ؛ در برنامه های درمانی ایدز ضروری است.


بازگشت