نو شوید ای دوستان در سال نو

دکتر ربابه شیخ الاسلام

مدیر بهسایت ایران

طبیعت نو می شود ، طراوت و زایش و رویش حتی در نوبرگ کوچک گلدانی بی آب، رهاشده در کنار اطاقی کم نور بهار را صدا می زند. و ما ایرانیان، این سرزندگی طبیعت را که از پشت درهای بسته هم خود را بما می رساند جشن می گیریم. نوروز ی که درس نوشدن و از لاک کهنه بدر آمدن را یاد می دهد.

پیغام بهار را زمین و خاک و درخت و آسمان در دگرگون شدن خود، در بیداری، در زایشی نو، در بخشش باران، در رویش شگرف جوانه های سبز، در بودن و پاک سر از خاک برون آوردن، در خوب و صاف بودن و گل و سبزه و شکوفه هدیه دادن تنها زمزمه نمی کنند؛ بلکه جاری می کنند ؛ می نوازند... و نسیم ،این نواختن رنگین و با شکوه را به همه جا می برد تا بیداری را به همه دل ها بدمد.

صدای سال نو را می شنوی.... تازه شو و خود را دریاب

ما در این رسانه همیشه برای سلامت شما و حفظ آن می نویسیم. در این سال نو بگذارید بگویم موثر ترین راز سلامت در وجود خود ماست. هر کدام از ما آنچه هستیم که فکر می کنیم. ما باید از بهار بیاموزیم . درخت برگهای کهنه را می ریزد تا رویشی نو آغاز کند. ولی ما به فکرهای کهنه خود ، به داوری های خود چسبیده ایم و خود را از آنها جدا نمی کنیم، ما به عادات خود خو کرده ایم وبا اینکه حتی گاهی می دانیم که این عادتها مخربند، کنارشان نمی گذاریم. ما نفرت هایمان را به دنبال خود می کشیم وسنگینی بار آنها را بر جان و روانمان حس نمی کنیم . افکار آزار دهنده، حسدورزیها ،خواستن های بیش از توان و رقابت های بی حاصل بدن ما را فرسوده می کند ، سلولهای ما را برای مقابله با دشمن خارجی ناتوان می کند، سطح ایمنی ما پایین می آید و ما در مقابل دشمن بی سلاح می مانیم و از پا می افتیم.

مغز ما سُکاندار، خلق کننده، هدایت کننده، کنترل کننده، توازن دهنده و نگاه دارندÛ€ ما و تمام بدنمان در هر لحظه از شبانه روز است. افکار ما مغز را تحت تاثیر قرار می دهد و بر اساس فکری که می کنیم موادی را در جریان خون ما جاری می کند. شما امتحان کرده اید. وقتی از طبیعتی زیبا لذت می برید، وقتی در آرامش کامل به دریا نگاه می کنید و از آبی آسمان لذت می برید ؛ افکار شما بهاری و آرام است . این آرامش از کجا آمده ، چه موادی در اثر این آرامش در خون شما جاری شده که شما را شاد می کند این لذت نتیجه عکس العمل مغز است که به شما شادی می بخشد.

در لحظاتی که اسیر ترافیک هستید و نگراانید که به موقع به جایی که می خواهید نرسید و در تب و تاب هستید ،این حس بد و اسید جوشانی که در گردش خونتان حس می کنید هم نوع دیگری از مواد شیمیایی ناشی از فعالیت مغز است.

در زمینه این واکنش ها تحقیقات زیادی انجام شده است وقتی ما به مطلبی فکر می کنیم عکس العمل مغز تولید موادی است که روی احساسات ما تأثیر گذاشته و ما را شاد،عصبی یا غمگین می کنند.

در واقع احساساتی که ما بعد از فکر کردن داریم نتیجÛ€ تولید، جذب و ترکیب این مواد شیمیایی است.

آیا اگر سلولهای ایمنی ما که وظیفه دفاعی بدن را دارند همیشه توسط مواد مخربی که توسط اندیشه و فکر ما (،نگرانیها و دلواپسی ، بیش خواهی ها و خشم، حسادت و....) تولید می شود تحت محاصره باشند بدن ما می تواند در مقابل بیماری مقاومت کند تنها باکتری های و ویروسهای کشنده دشمن اصلی ما نیستند فکر درگیر ،آلودگیهای ذهنی ، بار سنگین تضاد های درونی است که با فرسوده کردن سیستم دفاعی بدن اجازه ورود بیماری را می دهند

بله سیستم های ایمنی ما مکالمات احساسی ما را درک می کنند!

با این پیش گفتار اگر برای سال نو برایتان سلامتی و شادی آرزو می کنند بیاد بیاورید این تنها دست تقدیر نیست که سلامتی و شادی و آرامش بما می دهد بلکه خود ما هستیم که زمینه های آنرا با افکار بهاری و یاد گرفتن بخشندگی از طبیعت ، دور انداختن افکار و عادات کاهنده و تلاش برای ایجاد نگاهی نو در خود بوجود می آوریم.

هیئت علمی و گروه تحریریه تارنمای بهسایت ایران ، آرزو می کنند همه ما سال خوب و پر برکتی را پیش رو داشته باشیم و با عشق به پروردگار قدر تمام هدیه ها و نعمت های اورا بدانیم و آنها را با چشم دل ببینیم و در قبال این برکات که معمولا فراموششان میکنیم به مسوولیت های انسانی و اجتماعی مان عمل کنیم .


بازگشت