توسعه و کاربرد تکنولوژی های نوین ارتباطی ،موجب تغییراتی شگرف در محیط کار و زندگی روزمره مردم گردیده است .دسترسی همگانی به اینترنت با جاذبه روز افزون و تمایل روبه تزاید به خصوص دراقشارجوان جامعه،این رسانه را به یکی از عوامل رشد و توسعه و بالندگی همه جانبه خصوصاٌ در عرصه اقتصاد تبدیل نموده است که مراکز و کارخانه های تولیدی نیز ازاین دگرگونی بی بهره نمانده اند.

استفاده ازاین رسانه جذاب و فراگیر چه در جهت نیل به اهداف اقتصادی و چه در جهت دهی و فرهنگ سازی آحاد جامعه برای حفظ و ارتقای سلامت از طریق ایجاد ارتباط بین جامعه علمی، ارائه دهندگان خدمت ومردم فضای مناسبی ایجاد کرده که بهره گیری از آن رابرای تمام بخش های درگیر از نظر علمی و اقتصادی موجه و مقرون به صرفه کرده است.

بهسایت ایران با توجه به اهداف خود که نهایتا حفظ و ارتقای سلامت جامعه است تلاش کرده که اطلاعات مورد نیاز را در جهت بهبود تغذیه مردم در دسترس عموم قراردهد .

این هدف و چشم انداز مارا بر آن داشت که برای ارائه هر چه بهتر و دقیق تر اطلاعات نسبت به معرفی محصولات سالم و مفید کارخانجات تولیدی و بنگاههای تجاری و. .. همت گمارده و از این طریق در صدد برقراری حلقه جامعه علمی- تولید کننده – مردم برآییم.

بدین لحاظ،چنانچه در این زمینه خواستار معرفی محصول تولیدی و فرهنگی خود به مردم هستید و یا علاقه مند به تبادل لینک با ما هستید، بهسایت ایران از همراهی شما استقبال می کند و محصول شما را با کمک هیئت علمی به طریق صحیح معرفی می نماید تا از این طریق سهمی در بهبود سلامت تغذیه ای جامعه داشته باشید. برای کسب اطلاعات و تعرفه ها شما می توانید با بخش بازرگانی بهسایت به نشانی پست الکترونیکی info@behsite.ir یا تلفن88037834 تماس‌‌بگیرید .