تازه‌ها

تلنگر

کشاورزی خانوادگی بخشی از فرهنگ و سنت ایران است
استاد گروه آبادانی روستاهای دانشگاه شهید بهشتی گفت: در فرهنگ کشاورزی خانوادگی، تمامی اعضای خانواده مسوولیتی را بر عهده داشتند و به خوبی همه کارها را پیش می بردند و مشکلی نبود.
وی تاکید کرد: باید این فرهنگ بار دیگر در میان روستاییان زنده شود.
شهبازی ادامه داد: ضرورتی نیست که برای بهبود وضعیت کشاورزی از سیستم های کشاورزی اروپایی کپی برداری کرد و بهترین روش همان احیای فرهنگ بومی و سنتی خود ایران است.
خودشناسی
ما شايسته بيشترين و بهترين توجهات هستيم، اما بايد از معنا و مفهوم اين بهترين ها در زندگي خود آگاه شويم. بايد بدانيم كه شايسته و سزاوار چه هستيم، چه مي خواهيم و آيا به اين خواسته خود مي رسيم.
از تنها مكاني كه مي توانيم شروع كنيم، جايي است كه در آن قرار داريم. اين مربوط به ماست كه بدانيم از كجا شروع كنيم.
یک قطره دریا
تلاش براي اين كه ثابت كنيم چه موجود خوبي هستيم، تلاش براي اثبات خوب بودن، تلاش براي اين كه نشان دهيم ديگران تا چه اندازه اي ما را رنج مي دهند، تلاش براي اين كه نشان دهيم چه اندازه فهيم هستيم، رفتاري مخرب و عليه خويشتن است.